Photo

סידור ומיון מתנות עבור ילדים חולי סרטן

עמותת יחס חם (ע"ר) פועלת בתחום הבריאות והסעד לחולים לרבות הסעת חולים; ארגון חופשות, טיולים וימי כיף לחולים ובני משפחותיהם; תמיכה וסעד למשפחות חולים ונזקקים; אירגון שמחות לילדים חולים ורכישת ציוד ומכשור לחולים. לעמותה דרושים מתנדבים לסיוע בסידור ומיון מתנות עבור ילדים חולי סרטן. ההתנדבות כוללת: הגעה למשרדי העמותה ועזרה בארגון, סידור ומיון המתנות שיחולקו לילדים חולי סרטן בבתי החולים. ההתנדבות מתקיימת בימים א,ב,ד,ה בין השעות 9:00-17:00 למשך שעתיים או יותר, תלוי במתנדב. ההתחייבות לפרוייקט הינה חד פעמית.