Photo

סיוע ביריד ביגוד למען ילדי רחוב ומתבגרים בסכנה

עמותת מאמי (מעגל אנושי מציל ילדי רחוב ומתבגרים בסכנה) מפעילה בית חם למען מתבגרים ללא עורף משפחתי אשר הגיעו מהרחוב ונמצאים במצבי סיכון. לעמותה דרושים מתנדבים לסיוע ביריד ביגוד למען ילדי רחוב ומתבגרים בסכנה. ההתנדבות כוללת: עזרה במכירה ומיון וסידור הבגדים. קיימת אפשרות גם לעזור בשינוע הבגדים ליריד. היריד מתקיים פעם בחודש בתאריך ובשעה משתנים וכל ההכנסות ישמשו את העמותה לפעילות השוטפת. ההתחייבות לפרויקט הינה חד פעמית.