Photo

ליווי וייעוץ מקצועי לבוגרי בית מאמי

עמותת מאמי (מעגל אנושי מציל ילדי רחוב ומתבגרים בסכנה) מפעילה בית חם למען מתבגרים ללא עורף משפחתי אשר הגיעו מהרחוב ונמצאים במצבי סיכון. לעמותה דרושים מתנדבים 30+ מקצועיים לליווי וייעוץ לצעירים בסיכון שיצאו מהבית החם. ההתנדבות כוללת: ליווי של צעירים עד גיל 26, שמירה על קשר בינם לבין העמותה, וייעוץ מבחינה אדמיניסטרטיבית (כמו מילוי והגשת טפסים). ההתנדבות מתקיימת בשכונה של הצעיר, בימי א-ה, בין השעות 08:00-19:00, ל-4 שעות שבועיות לפחות. ההתחייבות לשנה.