Photo

" מברוק " - אנשים מקצועים במגוון תחומים לסיוע והפקת חתונות למעוטי יכולת - דרום

"מברוק" היא יוזמה חברתית שמטרתה היא קידום הערבות ההדדית והסולידריות בחברה הישראלית מטרתה לעזור לזוגות שידם אינה משגת בעזרת מתנדבים מקצועים. לפרויקט דרושים מתנדבים מקצועים במגוון תחומים כגון: מאפרות, ספרים, תקליטנים, צלמים, מלצרים, ברמנים ועוד כל דבר שיכול לעזור בארגון חתונה לזוגות שידם אינם משגת. החתונות מתקיימות פעם בחודש.