Photo

ליווי וסיוע בפעילות השוטפת של מרכז יום למען הקשיש

עמותת ותיקי מטה יהודה פועלת לרווחתם של האזרחים הותיקים בהקהילה. לעמותה דרושים מתנדבים בני 14+ יצירתיים עם ראש פתוח וסובלניים לליווי וסיוע בפעילות השוטפת של מרכז יום למען הקשיש. ההתנדבות כוללת: ביקור הקשישים במרכז יום לקשיש, משחק, הכנת פעילות, יצירת שיח, טיפוח, הדרכת מחשבים או סמארטפונים, כל רעיון יצירתי להפגת בדידותם של הקשישים, הכנסת עניין, אור ותעסוקה לחייהם - יתקבל בברכה. ההתנדבות מתקיימת במרכז יום לקשיש, בימים א-ה, בין השעות 08:00-14:00, אחת לשבוע, למשך שעתיים. לפני תחילת ההתנדבות יתבצע ראיון היכרות עם אלה (רכזת במתנדבים). ההתחייבות הינה לשנה.