Photo

סיוע לניצולי שואה למצות את זכויותיהם

יחידת ההתנדבות העירונית ביבנה אחראית על השמת מתנדבים של העיר במגוון מסגרות לכלל אוכלוסיות בעיר כגון: ילדים, צרכים מיוחדים, קשישים ועוד. היחידה מחפשת מתנדבים בשביל סיוע לניצולי שואה למצות את זכויותיהם. ההתנדבות כוללת: הגעה למרכז יום לקשיש, סיוע לניצולים למלא טפסים על מנת למצות את זכויותיהם כניצולי שואה. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 16:00-19:00, למשך כל השעות, פעם בשבוע. יש התחייבות לחודשיים לפחות.