Photo

דוברי רוסית להעברת הרצאה לעולים רוסים

יחידת ההתנדבות העירונית ביבנה אחראית על השמת מתנדבים של העיר במגוון מסגרות לכלל אוכלוסיות בעיר כגון: ילדים, צרכים מיוחדים, קשישים ועוד. היחידה מחפשת מתנדבים דוברי רוסית בשביל העברת הרצאה לעולים רוסים. ההרצאה יכולה להיות בנושאים שונים כגון: אמנות, אקטואליה, העצמה אישית וכו. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 08:00-12:00, למשך זמן ההרצאה. אין התחייבות לפרויקט.