Photo

העברת הפעלה, חוג או סדנא למען אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

מתנ"ס אושיות פועל למען אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. במתנ"ס שתי קבוצות המחולקות ע"י גיל, ימים ושעות פעילות. קב' ראשונה היא לגילאי 16-20 פלוס, פועלת בימים א-ה בין השעות 15:00-18:00, והקבוצה השניה מיועדת לבוגרים, פועלת בימים א,ג,ה בין השעות 15:30-18:00. למתנ"ס דרושים מתנדבים בני 21+ אחראיים ולאחר שירות צבאי או לאומי להעברת הפעלה, חוג או סדנא למען אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. ההתנדבות כוללת: העברת הפעלה, חוג או סדנא מוכנה מתחום הריקוד, המחשבים (יש חדר מחשבים), הגינון (יש שטח אדמה), וכדומה. ההתנדבות מתקיימת במתנ"ס בימים א-ה בין השעות 15:00-18:00 אחת לשבוע למשך שעה וחצי ומעלה. יכול להיות חד פעמי, אך יש עדיפות למתמשך (תלוי בסוג הפעילות - העיקר שהחניכים ירכשו ידע מעשי בסופו של דבר). יתבצע ראיון ראשוני עם אילאנה.