Photo

חונכות קבוצתית, אישית ולימודית למען אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

מתנ"ס אושיות פועל למען אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. במתנ"ס שתי קבוצות המחולקות ע"י גיל, ימים ושעות פעילות. קב' ראשונה היא לגילאי 16-20פלוס, פועלת בימים א-ה בין השעות 15:00-18:00, והקבוצה השניה מיועדת לבוגרים, פועלת בימים א,ג,ה בין השעות 15:30-18:00. למתנ"ס דרושים מתנדבים בני 21+ אחראיים ולאחר שירות צבאי או לאומי לחונכות קבוצתית, אישית ולימודת למען אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. ההתנדבות כוללת: הגעה למרכז, פיתוח יחסים חבריים, מציאת שיח משותף עם עדיפות לאקטואליה יומית (מכיוון שהחניכים לא חשופים לעיתונים וחדשות), להרחיב אופקיהם, שיתוף המתרחש בארץ ובעולם, פיתוח דיאלוג ואינטרקציה משותפת. רצוי לבוא עם רעיון לפגישה. ההתנדבות מתקיימת במתנ"ס בימים א-ה בין השעות 15:00- 18:00, אחת לשבוע למשך שעתיים ומעלה. התחייבות לשנת לימודים (מספטמבר- עד סוף יוני). מפגש היכרות והכשרה ראשוני עם אליאנה.