Photo

סיוע במכירה ומיון בגדים בביגודית למען אוכלוסייות מוחלשות

בסניפי ויצו ברחבי ארץ ממוקמות חנויות יד שניה. החנויות מסייעות במתן בגדים לנזקקים המופנים ע"י משרדי הרווחה ברשויות המקומיות. בחנויות ניתן לרכוש בגדים במחיר סמלי, כאשר כל הכנסות החנות הן קודש להמשך ופיתוח פעילות הסניף למען הקהילה. לשתי ביגודיות בתל אביב דרושים מתנדבים בשביל סיוע במכירה ומיון בגדים בביגודית למען אוכלוסייות מוחלשות. ההתנדבות כוללת: מיון וסידור בגדים בביגודית, קיפולים, תחזוק החנות, סיוע במכירה וכו. בביגודית ארלוזורוב ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 09:00-15:00, בביגודית דוד המלך ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 07:00-16:00, לפחות לשעה וחצי. אין התחייבות לפרויקט.