Photo

רכז/ת אירועים למען העמותה

"המרכז לקהילה האפריקאית" בירושלים הינו מוסד ללא מטרות רווח אשר הוקם על ידי קבוצה של פעילים ישראלים ואפריקאים בירושלים, במטרה לדאוג לרווחתם של מבקשי מקלט ומחוסרי מעמד אפריקאים בירושלים. דרושים מתנדבים בשביל רכז/ אירועים למען העמותה. ההתנדבות כוללת: אחריות להפקת אירועי תרבות, מפגשים קהילתיים, טיולים, הפעלות למשפחות ולילדים, אירועים לציון חגים, אירועי התרמה וערבי גיבוש למתנדבים. בניית תכנית שנתית ותקציב לאירועים וניהול מתנדבים באירועים. ההתנדבות מתקיימת בימים ושעות גמישים, למשך עשרה שעות חודשיות. יש התחייבות ללפחות שמונה חודשים.