Photo

חונכות לימודית בעברית ואנגלית למבקשי מקלט בוגרים

"המרכז לקהילה האפריקאית" בירושלים הינו מוסד ללא מטרות רווח אשר הוקם על ידי קבוצה של פעילים ישראלים ואפריקאים בירושלים, במטרה לדאוג לרווחתם של מבקשי מקלט ומחוסרי מעמד אפריקאים בירושלים. המרכז מעניק סיוע בלימוד השפה העברית והאנגלית לנשים שרובן אמהות, המבקשות מקלט להן ולילדיהן. למרכז דרושים מתנדבים בשביל חונכות לימודית בעברית ואנגלית למבקשי מקלט בוגרים. ההתנדבות כוללת: סיוע לימודי בעברית ואנגלית, תגבור חומר שבו הם מתקשים, ליווי במהלך השיעור וכו. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 18:00-19:30 ובין 19:30-21:00, לשיעור שלם, פעם בשבוע. יש התחייבות לשמונה חודשים.