Photo

רכז/ת גיוס כספים ופיתוח משאבים למען מבקשי מקלט

"המרכז לקהילה האפריקאית" בירושלים הינו מוסד ללא מטרות רווח אשר הוקם על ידי קבוצה של פעילים ישראלים ואפריקאים בירושלים, במטרה לדאוג לרווחתם של מבקשי מקלט ומחוסרי מעמד אפריקאים בירושלים. העמותה מחפשת מתנדבים בשביל רכז/ת גיוס כספים ופיתוח משאבים למען מבקשי מקלט. ההתנדבות כוללת: הפקת אירועי התרמה, הפקת קמפיינים למימון המונים, יצירת קשרים עסקיים ומציאת ספונסרים, גיוס תרומות מעסקים וחברות, כתיבת מכתבים ופניות. ההתנדבות מתקיימת בימים ושעות גמישים, למשך 10 שעות חודשיות, מבית המתנדב או משרדי העמותה. יש התחייבות לשמונה חודשים