Photo

עזרה בהגשת אוכל לילדים

בית ספר אלון הוא בית ספר יסודי לילדים בכיתות א-ה. לאחר שעות הלימודית מתקיים בבית ספר צהרון לילדים בכיתות א-ג. דרושים מתנדבים לצהרון בשביל עזרה בהגשת אוכל לילדים. ההתנדבות כוללת: הגשת האוכל לילדים. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 13:45-14:30, לכל השעות, פעם בשבוע. יש התחייבות לחודשיים לפחות.