Photo

חונכות לימודית קבוצתית לילדים

בית ספר אלון הוא בית ספר יסודי לילדים בכיתות א-ה. לאחר שעות הלימודית מתקיים בבית ספר צהרון לילדים בכיתות א-ג. דרושים מתנדבים לצהרון בשביל חונכות לימודית קבוצתית לילדים בכיתות א-ב. ההתנדבות כוללת: סיוע בשיעורי בית, מענה לשאלות של הילדים, עזרה בלימודים לילדים מתקשים. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 13:30-16:00, לפחות לשעה וחצי, פעם בשבוע. יש התחייבות לשלושה חודשים לפחות.