Photo

סיוע בעבודה במפעל מוגן למען בעלי צרכים מיוחדים ו/או מוגבלות פיזית

במרכז תעסוקה רב איכויות קיימות מספר מחלקות הנותנות מענה שיקומי וטיפולי למקבלי שירות בני 21+ בעלי צרכים מיוחדים ולקויי ראייה. למרכז דרושים מתנדבים בשביל סיוע בעבודה ושינוע סחורה במפעל מוגן לעיוורים ולקויי ראיה. ההתנדבות כוללת: שינוע סחורות, עזרה בסבלות, עבודה פיזית במשרד וכו. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 07:30-15:30, למשך שעה וחצי. אין התחייבות לפרויקט.