Photo

העברת הפעלה/הרצאה לבוגרים עם צרכים מיוחדים ולקווי ראייה

במרכז תעסוקה רב איכויות קיימות מספר מחלקות הנותנות מענה שיקומי וטיפולי למקבלי שירות בני 21+ בעלי צרכים מיוחדים ולקויי ראייה. למרכז דרושים מתנדבים בשביל העברת הפעלה/הרצאה לבוגרים עם צרכים מיוחדים ולקווי ראייה. ההתנדבות כוללת: העברת הפעלה בנושאים שונים ומגוונים כגון: ספורט, משחקי חברה, תאטרון, חגים וכו. אפשר גם להעביר הרצאה בנושאים כגון: שוק ההון, אקטואליה, תרבות וכו. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 10:00-13:00, למשך זמן הפעילות. אין התחייבות לפרויקט