Photo

חפירות ארכיאולוגיות

רשות העתיקות היא הגוף האחראי על החפירות הארכאולוגיות ועל אתרי העתיקות במדינת ישראל. כמו כן אחראית הרשות על מתן היתרים מתאימים לביצוע חפירות ארכאולוגיות, על פיקוח אתרי עתיקות וקביעת המדיניות והקריטריונים לטיפול בממצאים. לרשות העתיקות דרושים מתנדבים לחפירות ארכיולוגיות ברחבי הארץ. ההתנדבות כוללת השתתפות בחפירות ארכיאולוגיות השונות, בכל רחבי הארץ – בהתאם לנוחות והעדפות של המתנדבים. ההתנדבות מתקיימת בין הימים א - ה בין השעות 6:30 - 14:30, צריך להגיע למינימום 4שעות, אין התחייבות לפרויקט אך יש עדיפות לטווח ארוך.