Photo

סיוע וליווי לגיל הרך עם לקוית שמיעה

בית מיחא הנה עמותה המסייעת ותומכת בילדים לקויי שמיעה בגילאי 0-6 שמטרתה היא לעזור לילדים לשפר את הדיקציה ולחשוף אותם לגירויים שמיעתיים. לגן של עמותת מיחא דרושים מתנדבים בשביל סיוע וליווי ל13 ילדים בין הגילאים 2-3 עם לקוית שמיעה. ההתנדבות כוללת: סיוע לצוות בטיפול בילדים, יצירת קשר עם הילדים דרך משחק ויצירה, ליווי לצרכי הילדים וכו. ההתנדבות מתקיימת בימי ה, בין השעות 08:00-13:00, למשך ארבע שעות, ובימי ו, בין 08:00-12:00, למשך כל השעות, פעם בשבוע. יש התחייבות לארבעה חודשים עם עדיפות ליותר.