Photo

עזרה וסיוע בבישול למרכז

מרכז קידום וייעוץ בית היל"ה (השכלת יסוד ולימודי השלמה) הוא מעין "בית ספר אלטרנטיבי" לבני נוער (16-19) אשר מסיבות שונות נמצאים מחוץ למערכת החינוך הפורמלית. כאן מקבלים הנערים והנערות הזדמנות נוספת ללמוד ולקבל השכלה של 10 שנ"ל ו-12 שנ"ל. למרכז דרושות מתנדבות לעזרה וסיוע בבישול למרכז. ההתנדבות כוללת: הדעה למרכז אחת לשבוע או אחת לשבועיים לצורך סיוע ועזרה בבישול לנערים - העמותה תספק את החומרים. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה, בין השעות 10:00-14:00 למשך כ-3 שעות. יש התחייבות ל-3 חודשים.