Photo

מדריכים לפרויקט "ילדי חמלה" בבתי ספר ברחבי הארץ

לעמותת דובוני החלמה, עמותה המחלקת דובונים רפואיים המוטענים באנרגיות ומלווים את המאושפז בתהליך ההחלמה דרושים מדריכים לפרויקט "ילדי חמלה" בבתי ספר ברחבי הארץ. ההתנדבות כוללת: העברת מערכי ההדרכה בבתי הספר (יסודיים + תיכונים), ליווי התלמידים ובית הספר בקיום הפנינג התרמה לעמותה. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בשעות פעילות בית הספר (בוקר) בלבד למשך פעם בשבוע או שבועיים. יש התחייבות לחצי שנה.