Photo

הפעלה חברתית לקשישים בעיקר סיעודיים ותשושי נפש

נוף חן הינו בית חולים פרטי סיעודי. בבית חולים מחלקות לכ100 קשישים סיעודיים, תשושי נפש. בית החולים מספר לקשישים חיי חברה ונוחות וסיוע רפואי שוטף. לבית חולים דרושים מתנדבים להפעלה חברתית לקשישים בעיקר סיעודיים ותשושי נפש. ההתנדבות כוללת: ישיבה או הפעלה לקבוצה קטנה / גדולה של קשישים רובם תשושי נפש ואינם פעילים פיזית, מעבר בין המחלקות כדי לשיר, לשמח, לנגן, לעשות פעילות אומנות אבל ברמה בסיסית. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעות 9:00-11:00 או בין 16:00-18:00. אין התחייבות.