Photo

"חדר מלא" - חונכות לימודית ואישית עם ילדים ביסודי למען מניעת נשירה

בית ספר יאנוש קורצ'אק הוא בי"ס יסודי בגבעה הצרפתית בירושלים. לבי"ס דרושים מתנדבים ל"חדר מלא" - חונכות לימודית ואישית עם ילדים ביסודי למען מניעת נשירה ההתנדבות כוללת: סיוע לימודי לילדים באופן פרטני (אחד על אחד) או בקבוצות קטנות (של 2-3) למניעת נשירה, לייצר קשר אישי עם הילדים , לשחק איתם - התנדבות שכוללת גם חונכות אישית וגם חונכות לימודית. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעות 9:00-13:00 , למשך שעתיים בשבוע קבועות במערכת. יש התחייבות לשנת לימודים מלאה.