Photo

העברת חוג/לימוד עברית באופן קבוצתי לנשים מאוכלוסיות מוחלשות

מרכז בני ברית נווה גולן פועל ביפו ג ומסייע לאוכלוסיות מגוונות כגון אתיופים, רוסים, ערבית ועוד. למרכז דרושים מתנדבים להעברת חוג/לימוד עברית באופן קבוצתי לנשים מאוכלוסיות מוחלשות. ההתנדבות כוללת: עמידה מול קבוצה של נשים בוגרות ומבוגרות, לימוד קרוא וכתוב בעברית וכדומה. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ד בין השעות 8:30-13:00 במרכז למשך כשעתיים שבועיות. יש התחייבות לחצי שנה לפחות.