Photo

"אחריי! לבגרות" - חונכות לימודית פרטנית או קבוצתית לנוער מהפריפריה

"אחריי!" היא תנועה חינוכית ייחודית הפועלת במטרה להכשיר מנהיגות צעירה ולפתח יכולות אישיות, מעורבות חברתית וביטחון עצמי בעשיית השינוי בקרב נוער מהפריפריה. לעמותה דרושים מתנדבים בעלי ידע במתמטיקה לחונכות לימודית של נוער (יא-יב) שנמצא בסכנת נשירה מבית הספר ללא בגרות. ההתנדבות כוללת הכנה לבגרות, עזרה במהלך שיעורי מתמטיקה, יצירת קשר אישי עם הנערים ולקיחת חלק בימי שיא וטיולים. ההתנדבות מתקיימת אחת לשבוע בימים א-ה, בין השעות 16:00-20:00. המתנדב מקבל ליווי אישי וקבוצתי באופן שוטף במהלך שנת הפעילות. ההתחייבות לפרויקט היא עד אמצע יולי.