Photo

חונכות לימודית לילדים ביסודי וחט"ב

תכנית "פותחים עתיד" יוצרת ומעודדת הזדמנויות לצמיחה ולהתפתחות של ילדים ומשפחותיהם באמצעות רעיון חדשני וייחודי לפותחים עתיד – מודל הנאמן. לתכנית דרושים מתנדבים בוגרים לחונכות לימודית לילדים ביסודי וחט"ב. ההתנדבות כוללת: סיוע בהכנת שיעורי בית, הכנה למבחנים, סיוע לימודי בכלל המקצועות ויצירת קשר עם הילד. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה החל משעות אחה"צ (לאחר יום לימודים) ועד לשעות הערב (בהתאם לתיאום מראש עם הילד ומשפחתו) למשך כשעה וחצי שבועיות. ישנה התחייבות לחודשיים ומעלה.