Photo

הוסטל יפה נוף - העברת הפעלות לנפגעי נפש

עמותת "מרפא לנפש" מציעה שירותי שיקום מקצועיים באמצעות עשרים ואחת מסגרות שיקום, לעמותה דרושים מתנדבים להוסטל יפה נוף - העברת הפעלות לנפגעי נפש, ההתנדבות כוללת העברת הפעלה בנושאים מגוונים כגון: משחקי חברה, אומנות, ספורט, מוזיקה וכו. ההתנדבות מתקיימת בין הימים א-ה בין השעות 14:00-18:00. למשך שעתיים אין התחייבות לפרויקט.