Photo

הוסטל יפה נוף - העברת הפעלות לנפגעי נפש

עמותת "מרפא לנפש" מציעה שירותי שיקום מקצועיים באמצעות עשרים ואחת מסגרות שיקום, לעמותה דרושים מתנדבים להוסטל יפה נוף - העברת הפעלות לנפגעי נפש, ההתנדבות כוללת העברת הפעלה בנושאים מגוונים כגון: משחקי חברה, אומנות, ספורט, מוזיקה וכו. ההתנדבות מתקיימת בין הימי א-ה, בין השעות 14:00-18:00, למשך זמן הפעילות. אין התחייבות לפרויקט.