Photo

העברת הפעלה לנפגעי נפש

עמותת "מרפא לנפש" מציעה שירותי שיקום מקצועיים באמצעות עשרים ואחת מסגרות שיקום, לעמותה דרושים מתנדבים להוסטל יפה נוף - העברת הפעלות לנפגעי נפש, ההתנדבות כוללת העברת הפעלה בנושאים מגוונים כגון: משחקי חברה, אומנות, ספורט, מוזיקה וכו'. ההתנדבות מתקיימת בין הימים א'-ה', בין השעות 14:00-18:00, למשך שעה לפחות. אין התחייבות לפרויקט.