Photo

העברת הפעלה חברתית לקשישים עצמאיים, סיעודיים, תשושי נפש וניצולי שואה

בית אבות מרפא גנים נותן שירותים וסיוע לקשישים עצמאיים, סיעודיים, תשושי נפש וניצולי שואה במגוון תחומים כגון: שירותים סוציאליים, סיעוד, פנאי וחברה. לבית אבות דרושים מתנדבים להעברת הפעלה חברתית לקשישים עצמאיים, סיעודיים, תשושי נפש וניצולי שואה. ההתנדבות כוללת: הגעה לבית אבות באופן חד פעמי, העברת פעילות חברתית מוכנה בעזרת צוות המקום או ישיבה בקבוצות קטנות עם הקשישים והפעלתם באמצעות משחקי חברה. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעות 10:00-12:00 או בין 16:00-18:00. ניתן להגיע באופן חד פעמי