Photo

עריכת ריאיון טלפוני עם בני משפחה למתמודדים עם אלצהיימר

לארגון "גישה לחיים", הפועל למען הקניית כלים ותמיכה רוחנית לחולים במחלות מסכנות חיים, דרושים מתנדבים לעריכת ריאיון טלפוני עם בני משפחה למתמודדים עם אלצהיימר המשתתפים בסדנאות, לצורך הערכה ומדידה של הסדנה. ההתנדבות מתקיימת במשרדי העמותה בימים א-ה למשך כ- 5 שעות שבועיות בתיאום עם רכזת ההתנדבות. ההתחייבות לפרויקט הינה לשנה וחצי.