Photo

סיוע בעבודה משרדית לרשות לשיקום האסיר

הרשות לשיקום האסיר פועלת לשיקום אסירים משוחררים ושילובם בחברה. לעמותה דרושים מתנדבים לסיוע בעבודה משרדית במשרד הראשי של העמותה. ההתנדבות כוללת: הקלדות, הדפסות, מענה טלפוני, ארגון הלוגיסטיקה של פעילויות שונות המתבצעות לאסירים ועוד. ההתנדבות מתקיימת אחת לשבוע בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00-17:00 למשך 7 שעות התנדבות. ההתחייבות לפרויקט הינה לחצי שנה.