Photo

גיוס תרומות/שיווק/טלמרקטינג עבר העמותה

בית לייוויק הוא מרכז אגודת סופרי ועיתונאי יידיש בישראל, והוא עמותה ללא כוונת רווח הפועלת לעידוד יצירה מודרנית ביידיש. למרכז דרושים מתנדבים מסורים ובעלי עניין וסקרנות לתרבות היידיש ולתרבות יהודית בפרט לגיוס תרומות/שיווק/טלמרקטינג עבר העמותה. ההתנדבות כוללת: יצירת קשר עם תורמים, גיוס תורמים חדשים, שיווק העמותה בפלטפורמות שונות וכו. ההתנדבות מתקיימת מהבית בימים ובשעות גמישים בתיאום עם המרכז. ההתחייבות לפרויקט הנה לחודשיים לפחות.