Photo

סיוע בעבודה משרדית למען בוגרים עם צרכים מיוחדים

אלו"ט הינה האגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם המסייעת לאנשים אשר לוקים באוטיזם או ב-PDD. הוסטל בית לאה רבין הנו בית לבוגרים אוטיסטים מגיל 30-47 (בתפקוד בינוני- נמוך) הפועל במסגרת אלו"ט. להוסטל דרושים מתנדבים עם ידע במחשב לסיוע בעבודה משרדית למען הבוגרים בבית. ההתנדבות כוללת: עזרה מחשבית, מילוי טפסים, סיוע למנהלת ההוסטל וכו. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 08:00-17:00, למשך שעתיים לפחות, פעם בשבוע. יש התחייבות לחודשיים לפחות.