Photo

סיוע למטה עמותה בתחומים כלליים: שיווק, גיוס משאבים וכוח אדם לתפעול מערך ההתנדבות

העמותה פועלת לחיזוק לימודי המדעים במערכת החינוך בישראל. לעמותה דרושים מתנדבים ומתנדבות לסיוע למטה עמותה בתחומים כלליים: שיווק, גיוס משאבים וכוח אדם לתפעול מערך ההתנדבות. ההתנדבות יכולה להיעשות מהבית וכוללת פגישות מעטות באזור גוש דן. ההתנדבות כוללת: סיוע במגוון תחומים בהתאם לכישורי המתנדבים בתחומים כגון: גיוס משאבים וגיוס כוח אדם להתנדבות, שיווק ופרסום, עריכת סרטון תדמית וכדומה. ההתנדבות מתקיימת בימים ובשעות גמישים בהתאם לנוחות המתנדב. התחייבות לסיום פרויקט (חודש / חודשיים במינימום).