Photo

סיוע בהכנות עזרי טיפול ויצירה למען ילדים בגיל הרך עם צרכים מיוחדים

אלו"ט הינה האגודה הלאומית המסייעת לאנשים אשר לוקים באוטיזם או ב-PDD ומפעיל מעון יום שיקומי אלוטף המשמש כבית חם לילדים אוטיסטים בגיל הרך בגילאי 2-3 (בתפקוד בינוני- נמוך). על מנת לנהל מערך טיפולי אנו זקוקים לעזרי טיפול- ו"עזרי טיפול" בעולם של ילדים משמעותם- חומרי יצירה, משחקים, לוחות תקשורת, תמונות, קופסאות משחק למוטוריקה וכו'. למעון דרושים מתנדבים בשביל סיוע בהכנות עזרי טיפול ויצירה למען ילדים בגיל הרך עם צרכים מיוחדים. ההתנדבות כוללת: סיוע בגזירה, הדבקה, הדפסה במטרה להכין חומרי יצירה. ההתנדבות מתקיימת בימי א, ב, ה, ושישי, בין השעות 08:00-15:00, פעם בשבוע, למשך שעה וחצי לפחות. יש התחייבות לחודש לפחות.