Photo

תחזוקה , שיפוץ , סיוד בהוסטל

עמותת "מרפא לנפש" פועלת למען נפגעי נפש ומפעילה הוסטל לבוגרים בגילאי 30-70 בעלי מחלות נפש שונות. להוסטל דרושים מתנדבים בעלי ידע וניסיון טכני לשיפוץ דירות וסיוע בתחזוקת ההוסטל , ההתנדבות כוללת : הגעה להוסטל , קבלת כלים , סיוד , בקרה , שיפוץ . ההתנדבות גמישה בימים ובשעות בהתאם לנוחות המתנדב בתיאום מראש מול רכזת ההתנדבות .