Photo

סיוע במטבח ובמחסן למען בוגרים עם צרכים מיוחדים

הוסטל בית לאה רבין הנו בית לבוגרים אוטיסטים מגיל 30-47 (בתפקוד בינוני- נמוך) הפועל במסגרת אלו"ט. אלו"ט הינה האגודה הלאומית המסייעת לאנשים אשר לוקים באוטיזם או ב-PDD. דרושים מתנדבים (17+) בשביל סיוע במטבח ובמחסן למען בוגרים עם צרכים מיוחדים. ההתנדבות כוללת: סיוע בהכנת האוכל למען הבוגרים, סיוע בסידור המחסן, סיוע לוגיסטי וכו. ההתנדבות מתקיימת בימי א-ה, בין השעות 08:00-14:00, למשך שעה וחצי לפחות. אין התחייבות לפרויקט אך יש עדיפות לאורך זמן.