Photo

"אוזן קשבת"- שיחות טלפון לקשישים דרך המחלקה לרווחת הגמלאי

המחלקה לרווחת הגמלאי בקרית אונו, הפועלת במסגרת עיריית קריית אונו, מטפלת באוכלוסיית המבוגרים בעיר: נשים מגיל 62 ומעלה , גברים מגיל 67 ומעלה. למחלקה דרושים מתנדבים בני 21+ לפרויקט "אוזן קשבת"- שיחות טלפון לקשישים דרך המחלקה לרווחת הגמלאי. ההתנדבות כוללת: הגעה למחלקה להרים טלפון לקשישים על פי רשימה, לשאול לשלומם של הקשישים ולייצר אתם קשר. ההתנדבות מתקיימת בימים א-ה בין השעות 8:00-19:00. פעם בשבוע למשך שעה שעתיים. ההתחייבות לפרויקט הינה לחצי שנה.