Photo

סיוע בעבודה משרדית במח"מ - מרכזיה חינוכית לימודית

"נווה הדר", הינה פנימייה טיפולית פוסט-אשפוזית ארצית, אשר פועלת למען ילדים ונוער בגילאי 7-18 המאופיינים כבעלי הפרעות התנהגות, הפרעות רגשיות והפרעות נפשיות. לפנימייה דרושים מתנדבים סיוע בעבודה משרדית במח"מ - מרכזיה חינוכית לימודית. ההתנדבות כוללת עבודה מול מחשב, תיוק, סידור ציוד וכו'. ההתנדבות מתקיימת בימים א,ב,ד בין השעות 8:00-12:00 , ובימים ג,ה בין השעות 16:00-20:00, אחת לשבוע למשך שעה. ההתחייבות לפרויקט הינה למשך שלושה חודשים.