Photo

עזרה בפינת החי לילדים עם צרכים מיוחדים

חווה לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה הנה בית ספר השייך למשרד החינוך ולעיריית אשדוד. לחווה מגיעים תלמידים ממגוון בתי ספר, בגילאי א-ו. דרושים מתנדבים לעזרה בפינת החי לילדים עם צרכים מיוחדים, ההתנדבות כוללתניקיון הכלובים, בניית כלובים, טיפול בבע"ח הנמצאים במקום וכו. ההתנדבות מתקיימת בין הימים א-ה בין השעות 8:00-15:00 אחת לשבוע למשך שעתיים בתקופת זמן של שלושה חודשים.