Photo

עזרה במשתלה לילדים עם צרכים מיוחדים

חווה לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה הנה בית ספר השייך למשרד החינוך ולעיריית אשדוד. לחווה מגיעים תלמידים ממגוון בתי ספר, בגילאי א-ו. דרושים מתנדבים לעזרה במשתלה לילדים עם צרכים מיוחדים, ההתנדבות כוללת לנקש עשבים, לשתול בתילים, להרבות צמחים, לסדר ולתקן את כלי העבודה וכו. ההתנדבות מתקיימת בין הימים א-ה בין השעות 8:00-15:00 אחת לשבוע למשך שעתיים בתקופתץ זמן של שלושה חודשים.