Photo

סיוע במטבח במועדון לנכי צה"ל

ארגון עובדי צה"ל הוא האיגוד המקצועי היציג של כל העובדים האזרחיים המועסקים על ידי צה"ל. לארגון דרושים מתנדבים לסיוע במטבח במועדון לנכי צה"ל. ההתנדבות כוללת סיוע בבישול והגשת הארוחות במועדון. ההתנדבות מתקיימת פעם בשבוע בימים א-ה בין השעות 9:00-13:00 למשך מינימום שעתיים שבועיות. ההתחייבות לפרויקט היא לשלושה חודשים.