Photo

"ביגודית- חנות יד שניה"- עזרה בביגודית למען נזקקים

עמותת ויצו הוקמה מתוך מטרה לספק את צורכיהן של נשים וילדים בארץ ישראל. לעמותה דרושים מתנדבים לעזרה בסידור, מיון ומכירת הבגדים ב "ביגודית- חנות יד שניה". כל הרווחים של המכירות בחנות נתרמים לנזקקים, מקלטים לנשים מוכות או בעלי צרכים מיוחדים. ההתנדבות כוללת: עזרה במכירת הבגדים במחיר סמלי, ארגון המקום, סידור, מיון וכדומה. ההתנדבות מתקיימת בימים א', ג' ו-ה' בין השעות 08:00-12:30, ובימים ב' ו-ד' בין השעות 16:00-18:00 למשך שעה לפחות. ההתנדבות מתקיימת באופן חד פעמי אך ישמחו למתנדבים קבועים.