Photo

הסעת מזון לילדים של מבקשי מקלט ופליטים

עמותת אליפלט פועלת לקידום רווחתם של בני הקהילה הזרה בישראל. לעמותה דרושים מתנדבים להסעות מזון. ההתנדבות כוללת: הסעות מזון וארוחות צהריים מבית ספר שתורם מזון לעמותה במרכז ת"א, לשני גני ילדים של פליטים. ההתנדבות מתקיימת בימים א',ב',ד' ו-ה' בין השעות 15:00-16:00, אחת לשבוע. יש התחייבות לפרויקט ל-3 חודשים לפחות.