אינדקס עמותות ורשויות בישראל

הוצאה לפועל - באר שבע

התנדבות בעמותת הוצאה לפועל - באר שבע

הוצאה לפועל הינה יחידה של רשות האכיפה והגבייה. בהוצאה לפועל נגבים פסקי דין או החלטות אחרות של בית משפט בעניין אזרחי. בנוסף נגבים בהוצאה לפועל חיובים אחרים שדינם כדין פסק דין כגון שטרות ומשכנתאות. המדובר, על פי רוב באכיפת חיובים שבין אדם לחברו, אם כי לעתים, גם גופי המדינה פועלים באמצעות ההוצאה לפועל לאכיפת חיובים. דיני ההוצאה לפועל במדינת ישראל מוסדרים בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 ובתקנות שהותקנו מכוחו.


יצחק נפחא, מתחם G 25 באר שבע